Stedelijke en Ruimtelijke ontwikkeling

Ruimte is schaars in het drukbevolkte Nederland en Vlaanderen. Om de ruimte optimaal te kunnen gebruiken, is zowel goede informatie als een afweging van belangen noodzakelijk. Of het nu gaat om de aanleg van infrastructuur of om gebiedsontwikkeling.

Mijn ervaring met ruimtelijke vraagstukken bestaat uit:

 • infrastructuurontwikkeling
 • bedrijfsterreinen
 • binnensteden

Voorbeelden

 • Opstellen en monitoring economisch-ruimtelijke visie Hillegersberg-Schiebroek
 • Actualisering berekeningswijze externe veiligheid
 • Bereikbaarheid Kanaalzone Gent-Terneuzen in het licht van de logistieke potentie
 • Economische en infrastructurele noden van een hedendaags logistiek centrum
 • Stromenland: Water- en verkeersstromen als uitgangspunten voor ruimtelijke ordening
 • Evaluatie van ‘Trade & Distribution Centres’
 • Logistieke kansenkaarten in het ‘Middengebied’
 • Maatregelen ter verkorting van de verblijfstijd van het vrachtverkeer in stedelijk gebied
 • Medegebruik van de overslagvoorzieningen op bedrijventerrein Boekelermeer (Noord-Holland)
 • Mogelijkheden om een logistiek centrum en een regionaal adviesorgaan voor logistiek in Noordwest Rusland op te zetten
 • Opstellen economisch-ruimtelijke visie Delfshaven
 • Opzet pilot kilometerbesparing door bundeling van lading in Den Haag
 • PROTRANS, studie naar logistieke dienstverleners en logistieke regio’s in Europa
 • Spin-off van Europese Logistieke Centra in Nederland
 • Vervoeren en Verankeren, studie naar Value Added Services en doorvoerstromen
 • Voorspellingen van toekomstige containeroverslag, distributieactiviteiten en bulk-cargo in de ‘Pearl River Delta’ (China) en bijbehorende ruimtebehoefte
 • Wederzijds economisch belang tussen de haven van Rotterdam en het Europese achterland