Logistiek

Logistieke beslissingen zijn sterk bepalend hoe handels- vervoersstromen worden afgewikkeld. Maar de logistieke sector bestaat uit meer dan alleen transport en opslag. Denk ondermeer aan ketenregie, multi- en synchromodaal vervoer, ‘value added’ diensten (VAL/VAS) en retourafhandeling.

Bij overheden is een aantal beleidsvragen t.a.v. logistiek van belang:

 • Hoe kunnen logistieke beslissingen bijdragen aan overheidsdoelen ten aanzien van het goederenvervoer?
 • Wat is de economische betekenis en het ruimtebeslag van logistieke activiteiten?
 • Hoe kan de toegevoegde waarde van logistieke activiteiten vergroot worden?
 • Hoe kan de logistieke sector bijdragen aan het vestigingsklimaat voor andere (internationale) economische activiteiten?

Voorbeelden

 • Elke minuut telt: Waarde van tijdwinsten op vaarwegen
 • EWALD, ‘Early Warning Analysis Logistics Developments’ (ronde-tafelbijeenkomsten met Rotterdamse bedrijfsleven)
 • Mogelijkheden tot ontkoppeling van economische groei en goederenvervoer
 • Verpakkingen in logistieke ketens en het effect daarvan op de transportefficiency
 • Vervoeren en Verankeren, studie naar value added services en doorvoerstromen
 • Centrale distributie bij een chemiebedrijf: kosten en baten
 • Feiten en cijfers duurzame logistiek
 • Inventarisatie vervoerprognoses maritiem en continentaal vervoer van geünitiseerde laadeenheden
 • Logistieke kansenkaarten in het ‘Middengebied’ (Zuid-Nederland, Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen)
 • Logistiek en havenkeuze in de sector van droge mineralen
 • Maatregelen ter verkorting van de verblijfstijd van het vrachtverkeer in stedelijk gebied
 • Mainports in ketens (bloemen, kleding en soja)
 • Mogelijkheden om een logistiek centrum en een regionaal adviesorgaan voor logistiek in Noordwest Rusland op te zetten
 • Monitor van de interne logistiek in de haven van Rotterdam (weg, rail en binnenvaart)
 • Opstellen plan van aanpak voor een transport-efficiënte economie, gericht op de rol van de overheid als zowel wetgever als inkoper van transportdiensten
 • Opzet van een pilot kilometerbesparing door bundeling van lading in Den Haag
 • Organisatie Workshop ‘Challenges for Chains’
 • PROTRANS, studie naar logistieke dienstverleners en logistieke regio’s in Europa
 • REDEFINE, ‘Relationship between Demand for Freight-transport and Industrial Effects’
 • Spin-off van europese logistieke centra in Nederland
 • SULOGTRA, studie naar supply chain management, logistieke trends en goederenvervoer
 • Analyse en beleidsadvisering logistieke centra in Bulgarije
 • Transportbesparing in de textiel- en kledingbranche
 • Voorspellingen van toekomstige containeroverslag, distributieactiviteiten en bulk-cargo in de ‘Pearl River Delta’ (China) en bijbehorende ruimtebehoefte
 • TRILOG, Supply chain management in de Europese Unie