Vraagbeïnvloeding

Hedendaagse bereikbaarheidsmaatregelen richten zich vooral op ‘vraagbeïnvloeding’ zoals spitsmijding; modal shift; efficiencyverbeteringen en logistieke maatregelen ter vermindering van het (weg)transport. Hierbij is maatwerk essentieel om de mobiliteitsvraag effectief te kunnen beïnvloeden.

Als transport- en ruimtelijk econoom heb ik ervaring met diverse bereikbaarheidsanalyses en met evaluaties van infrastructuurinvesteringen en gebiedsontwikkelingen.

Voorbeelden

 • Maatregelen ter verkorting van de verblijfstijd van het vrachtverkeer in stedelijk gebied
 • Transportbesparing: mogelijkheden tot ontkoppeling van economische groei en goederenvervoer
 • Opzet van een pilot kilometerbesparing door bundeling van lading in Den Haag
 • Concurrentie- en milieueffecten van stringentere regelgeving voor stadsdistributie in Amsterdam
 • Verpakkingen in logistieke ketens en het effect daarvan op de transportefficiency
 • Vraag naar luchtvaart in Brainport Eindhoven (Proefcasus Eindhoven Airport)
 • Analyse van het belang van een betrouwbare reistijd in het Rotterdamse havengebied
 • Economische consequenties van de liberalisering van de droge ladingvaart
 • Elektronische kilometer heffing voor zwaar vrachtverkeer in de Europese Unie
 • Invloed van hogere transportkosten op de Europese concurrentiepositie
 • Medegebruik van de overslagvoorzieningen in de Boekelermeer
 • Opstellen plan van aanpak voor een transportefficiënte economie, gericht op de rol van de overheid als zowel wetgever als inkoper van transportdiensten
 • Potentieel shortsea over zeer korte afstanden
 • Procesmanagement incentive systeem voor leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in regio Leiden
 • Studie naar prijselasticiteiten in goederenvervoer
 • Transportbesparing in de textiel- en kledingbranche