Infrastructuurevaluatie en Gebiedsontwikkeling

Wanneer vraagbeïnvloeding de bereikbaarheid onvoldoende kan verbeteren, schiet waarschijnlijk de capaciteit van de infrastructuur tekort. Nieuwe infrastructuur vergt doorgaans echter grootschalige investeringen, zeker als deze samengaan met bredere gebiedsontwikkeling. Het vaststellen van het maatschappelijk economische rendement m.b.v. kosten-baten analyses (en/of een andere evaluatiemethode) is daarom essentieel.

Als transport- en ruimtelijk econoom heb ik ervaring met diverse bereikbaarheidsanalyses en met evaluaties van infrastructuurinvesteringen en gebiedsontwikkelingen.

Voorbeelden

 • Onderzoeksleider internationale (en MIRT) verkenning toegankelijkheid Kanaalzone Gent-Terneuzen
 • Vaststellen netwerkdimensies kwaliteitsnetwerk voor goederenvervoer (weg, rail en binnenvaart)
 • Analyse van het toekomstige goederenvervoer en beleidsopties in de Oost/West Corridor (A12/A15, Waal/Rijn/Lek, Betuweroute)
 • Economische en infrastructurele noden van een hedendaags logistiek centrum
 • Spin-off van Europese Logistieke Centra in Nederland
 • Package Deal Mobiliteitsbeleid
 • Analyse en beleidsadvisering logistieke centra in Bulgarije
 • Evaluatie van ‘Trade & Distribution Centres’
 • Invullen van de logistieke kansenkaarten in het ‘Middengebied’
 • Marktpotentieel van een hoge snelheids tunnel transport systeem
 • Mogelijkheden om een logistiek centrum en een regionaal adviesorgaan voor logistiek in Noordwest Rusland op te zetten
 • Mogelijkheden van goederenvervoer op de ‘Zuiderzeelijn’
 • Opstellen en monitoring economisch-ruimtelijke visie Hillegersberg-Schiebroek
 • Voorspellingen van toekomstige containeroverslag, distributieactiviteiten en bulk-cargo in de ‘Pearl River Delta’ (China) en bijbehorende ruimtebehoefte