Zee- en Binnenvaart

Goederenvervoer is onmisbaar in open handelseconomie als die van Nederland of België. Maar goederenvervoer gaat ook gepaard met maatschappelijke aspecten als geluidsoverlast, ongevallen en luchtverontreiniging.

De groei van het goederenvervoer hangt vooral samen met de (mondiale) economische ontwikkeling en trends in consumptiepatronen. Ook logistieke ontwikkelingen als de snelle groei van e-commerce en de sterke concurrentiepositie van de mainports en dragen bij aan de groei van het goederenvervoer.

De omvang van het goederenvervoer is tot halverwege het eerste decennium van de 21e eeuw aanzienlijk gegroeid, maar ondervond vanaf 2007 de gevolgen van de economische crisis. De ontwikkelingen verschillen echter per vervoerwijze: het vervoer over water (zee- en binnenvaart) is momenteel alweer aanzienlijk groter in volume, terwijl het wegvervoer nog aanzienlijk achterblijft bij 2007.

Voorbeelden

 • Onderzoeksleider internationale (en MIRT) verkenning toegankelijkheid Kanaalzone Gent-Terneuzen
 • Economische consequenties van de liberalisering van de droge ladingvaart
 • Potentieel shortsea over zeer korte afstanden
 • Ontwikkeling van het binnenvaartmodel BARGE
 • Elke minuut telt: Waarde van tijdwinsten op vaarwegen
 • Analyse van het toekomstige goederenvervoer en beleidsopties in de Oost/West Corridor (A12/A15/A20, Waal/Rijn/Lek, Betuweroute)
 • ATENCO, ‘Analysis of TEN ports’ Cost Structures’
 • Kosten- en kwaliteitmodel short sea shipping
 • Inventarisatie vervoerprognoses maritiem en continentaal vervoer van geünitiseerde laadeenheden
 • Monitor van de interne logistiek in de haven van Rotterdam (weg, rail en binnenvaart)
 • Bereikbaarheid Kanaalzone Gent-Terneuzen in het licht van de logistieke potentie
 • Opzet van een financieel systeem voor het milieuvriendelijk slopen van zeeschepen
 • Stromenland: Water- en verkeersstromen als uitgangspunten voor ruimtelijke ordening
 • Vaststellen netwerkdimensies Kwaliteitsnetwerk voor goederenvervoer (weg, rail en binnenvaart)
 • Vervoeren en Verankeren, studie naar Value Added Services en doorvoerstromen
 • Voorspellingen van toekomstige containeroverslag, distributieactiviteiten en bulk-cargo in de ‘Pearl River Delta’ (China) en bijbehorende ruimtebehoefte
 • Waarde van de scheepvaartfunctie Nederlands deel van de Noordzee en de Delta