Weg- en Spoorvervoer

Goederenvervoer is onmisbaar in een open handelseconomie als die van Nederland of België. Maar goederenvervoer gaat ook gepaard met maatschappelijke aspecten als geluidsoverlast, ongevallen en luchtverontreiniging.

De groei van het goederenvervoer hangt vooral samen met de (mondiale) economische ontwikkeling en trends in consumptiepatronen. Ook logistieke ontwikkelingen als de snelle groei van e-commerce en de sterke concurrentiepositie van de mainports en dragen bij aan de groei van het goederenvervoer.

De omvang van het goederenvervoer is tot halverwege het eerste decennium van de 21e eeuw aanzienlijk gegroeid, maar ondervond vanaf 2007 de gevolgen van de economische crisis. Vanaf 2012 laat het goederenvervoervolume weer een stijgende lijn zien, maar de ontwikkelingen verschillen echter per vervoerwijze: in tegenstelling tot het vervoer over water blijft het vervoerd gewicht door het wegvervoer nog aanzienlijk achter bij 2007.

Voorbeelden

 • Analyse van databronnen t.b.v. de ‘Toets Ophoging Vrachtautomatrix’
 • Maatregelen ter verkorting van de verblijfstijd van het vrachtverkeer in stedelijk gebied
 • Ex-ante evaluatie van het Marco Polo II programma ter vermindering van de groei van het internationale wegvervoer in Europa
 • Kwaliteitsnetwerk voor goederenvervoer (weg, rail en binnenvaart)
 • Mogelijkheden van goederenvervoer op de ‘Zuiderzeelijn’
 • Analyse van het belang van een betrouwbare reistijd in het Rotterdamse havengebied
 • Analyse van het toekomstige goederenvervoer en beleidsopties in de Oost/West Corridor (A12/A15/A20, Waal/Rijn/Lek, Betuweroute)
 • Concurrentie- en milieueffecten van stringentere regelgeving voor stadsdistributie in Amsterdam
 • Elektronische kilometer heffing voor zwaar vrachtverkeer in de Europese Unie
 • Kosten-baten analyse van een ‘safety culture’ bij transportbedrijven
 • Mogelijkheden tot ontkoppeling van de economische groei en de groei van het goederenverkeer (‘Groei Goed?’)
 • Monitor van de interne logistiek in de haven van Rotterdam (weg, rail en binnenvaart)
 • Opstellen van de Vrachtautomatrix 2020
 • Opzet van een pilot kilometerbesparing door bundeling van lading in Den Haag
 • PROTRANS, studie naar logistieke dienstverleners en logistieke regio’s in Europa
 • REDEFINE, ‘Relationship between Demand for Freight-transport and Industrial Effects’
 • ‘Road Transport Industry Strategy towards a Modern European Transport policy’
 • Transportbesparing in de textiel- en kledingbranche
 • Verpakkingen in logistieke ketens en het effect daarvan op de transportefficiency