Economie

Tijdens mijn studie algemene economie en als student-assistent aan de Universiteit Maastricht (1984-1990) heb ik mij met name gespecialiseerd in ruimtelijk-economische vraagstukken. Tijdens mijn werkzaamheden bij Rijkswaterstaat (1991-1995), onderzoeksbureau ECORYS (1995-2004), Goudappel-Coffeng (2005-2006) en als zelfstandig professional (vanaf 2006) heb ik uiteenlopende transport- en ruimtelijk-economische vraagstukken geanalyseerd.

Ik heb ervaring met:

 • ramingen van de ontwikkeling van het vervoer (alle vervoerwijzen) en het effect daarvan op de economie
 • transport- en haveneconomische vraagstukken
 • analyse van beleidsvoorstellen en evaluatie van effecten op de economie
 • analyses waarin de kosten en baten van grote (infrastructurele) projecten tegen elkaar worden afgezet: kosten-batenanalyses, businesscases, risico-analyses en PPC/PSC-analyses
 • opstellen en doorrekenen van lange termijn scenario’s

Voorbeelden

 • REDEFINE, ‘Relationship between Demand for Freight-transport and Industrial Effects’
 • De economische rol van de handels- en distributiefunctie voor de Nederlandse economie (‘ROLGOED’)
 • Economische betekenis vervoer gevaarlijke stoffen
 • Marktpotentieel van een hoge snelheids tunnel transport systeem
 • Vraag naar luchtvaart in Brainport Eindhoven (Proefcasus Eindhoven Airport)
 • Onderzoeksleider internationale (en MIRT) verkenning toegankelijkheid Kanaalzone Gent-Terneuzen
 • Economische consequenties van de liberalisering van de droge ladingvaart
 • Economische effectrapportage Ontwerp-PVVP
 • Elektronische kilometer heffing voor zwaar vrachtverkeer in de Europese Unie
 • Functionele analyse van het goederenvervoer
 • Internationale concurrentiepositie van de haven van Rotterdam
 • Invloed van hogere transportkosten op de Europese concurrentiepositie
 • Kosten-baten analyse van een ‘safety culture’ bij transportbedrijven
 • Kosten en baten van uitbreiding van de EU voor de transportsector
 • Ontkoppeling van de economische groei en de groei van het goederenverkeer
 • Raamwerk economische betekenis mainports
 • Studie naar prijselasticiteiten in goederenvervoer
 • Textielketenanalyse
 • Wederzijds economisch belang tussen de haven van Rotterdam en het Europese achterland