Duurzaamheid

De Nederlandse en Belgische economieën zijn een open economie. Weinig landen importeren en exporteren zoveel als Nederland en België. Het vrije verkeer van goederen en diensten vormt de basis van de welvaart in de Delta van Europa. Tegelijkertijd beïnvloedt deze ‘vrijheid’ de duurzaamheid van de samenleving. Goederenstromen in Nederland en België hebben zowel hier als elders duurzaamheidgevolgen. De omvang van deze gevolgen roept de vraag op, hoe de ‘ecologische voetafdruk’ verminderd kan worden zonder dat dit ingrijpende economische gevolgen heeft. In diverse projecten heb ik ervaring opgedaan met dit vraagstuk.

Voorbeelden

 • Procesmanagement incentive systeem voor leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in regio Leiden
 • Opzet van een financieel systeem voor het milieuvriendelijk slopen van zeeschepen
 • Ontwikkeling model ATTACK 2.0, ‘Analysis of Truck Traffic, Air-pollution, Cargo and Kilometrage’
 • Concurrentie- en milieueffecten van stringentere regelgeving voor stadsdistributie in Amsterdam
 • Feiten en cijfers duurzame logistiek
 • Economische betekenis vervoer gevaarlijke stoffen
 • Actualisering berekeningswijze externe veiligheid
 • Economische consequenties van de liberalisering van de droge ladingvaart
 • Feiten en cijfers omtrent de maatschappelijke betekenis van goederenvervoer
 • Kosten-baten analyse van een ‘safety culture’ bij transportbedrijven
 • Onderzoekscoördinator en bijstaan onderhandelingsdelegaties voor MIRT-project Kanaal Gent-Terneuzen
 • Onderzoeksleider internationale (en MIRT) verkenning toegankelijkheid Kanaalzone Gent-Terneuzen
 • Stromenland: Water- en verkeersstromen als uitgangspunten voor ruimtelijke ordening