Projecten

Sinds 1995 heb ik ruim 80 beleidsopdrachten uitgevoerd, projecten daarvoor als beleidsadviseur bij Rijkswaterstaat niet meegerekend. Bovendien heb ik voor diverse opdrachtgevers een interim-functie vervuld.

Ik ben te typeren als deskundig, nuchter en enthousiast op mijn vakgebied. Ik voel me thuis in projecten met een kwantitatieve oriëntatie. In eerdere opdrachten als projectleider ben ik bovendien vaardig gebleken in:

  • snel aanleren van nieuwe materie, analyseren van complexe informatie en onafhankelijke oordeelsvorming en daarbij een helikopterview te hanteren en het overzicht te behouden
  • het onderkennen van de invloed en gevolgen van eigen beslissingen en activiteiten op het project en de betrokken organisaties
  • samenwerken met uiteenlopende partijen en innovatief handelen bij onverwachte gebeurtenissen of tegengestelde belangen
  • zowel schriftelijk als mondeling communiceren met beleidsmakers en stakeholders met uiteenlopende belangen
  • het aansturen en motiveren van inhoudelijke specialisten
  • het plannen, organiseren en analyseren van complexe en/of veelal kwantitatieve beleidsprojecten
  • op integere wijze bereiken van inhoudelijke resultaten, waarin partijen met uiteenlopende belangen zich kunnen vinden
  • het bereiken van resultaten binnen de gestelde tijd- en budgettaire grenzen