Wetenschappelijke instellingen

Naast bron van kennis en samenwerkingspartner zijn wetenschappelijke instellingen soms ook mijn opdrachtgever geweest.

 • Amsterdam Study Centre for the Metropolitan Environment
 • RIVM
 • JRC Research Unit
 • OESO/OECD

Voorbeelden

 • ATTACK 2.0, ‘Analysis of Truck Traffic, Air-pollution, Cargo and Kilometrage’
 • BARGE-model 1.0, verkeers- en vervoersmodel voor de binnenvaart
 • Concurrentie- en milieueffecten van stringentere regelgeving voor stadsdistributie in Amsterdam
 • Invloed van hogere transportkosten op de Europese concurrentiepositie
 • REDEFINE, ‘Relationship between Demand for Freight-transport and Industrial Effects’
 • SMILE, Scenario Model Integrale Logistiek en Evaluatie
 • SULOGTRA, studie naar supply chain management, logistieke trends en goederenvervoer
 • TRILOG, Supply chain management in de Europese Unie