Samenwerkingsverbanden

Opdrachten vervuld voor deze binnenlandse en grensoverschrijdende belangenorganisaties:

  • GOVERA, Goederenvervoer in de Randstad
  • Incodelta (Zuid-Nederland)
  • Intercommunale Leiedal (Vlaanderen)
  • RSD, Rijn-Schelde Delta
  • VNSC, Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie

Voorbeelden

  • Economische en infrastructurele noden van een hedendaags logistiek centrum
  • Inventarisatie Vervoerprognoses Maritiem en Continentaal Vervoer van Geünitiseerde Laadeenheden
  • Maatregelen ter verkorting van de verblijfstijd van het vrachtverkeer in stedelijk gebied
  • Onderzoekscoördinator en bijstaan onderhandelingsdelegaties voor MIRT-project Kanaal Gent-Terneuzen
  • Procesmanagement voor grensoverschrijdend mobiliteitsmodel: aansturen provinciale modelexperts