Rijkswaterstaat

Opdrachten vervuld voor deze onderdelen van Rijkswaterstaat:

 • Adviesdienst Verkeer en Vervoer
 • Bouwdienst
 • Dienst Infrastructuur
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Noord-Nederland
 • Oost-Nederland
 • Utrecht
 • Water, Verkeer en Leefomgeving
 • Zee en Delta
 • Zeeland
 • Zuid-Holland

Voorbeelden

 • Actualisering berekeningswijze externe veiligheid
 • Analyse van databronnen t.b.v. de ‘Toets Ophoging Vrachtautomatrix’
 • Analyse van het belang van een betrouwbare reistijd in het Rotterdamse havengebied
 • Analyse van het toekomstige goederenvervoer en beleidsopties in de Oost/West Corridor (A12/A15/A20, Waal/Rijn/Lek, Betuweroute)
 • Medegebruik van de overslagvoorzieningen op bedrijventerrein Boekelermeer (Noord-Holland)
 • SMILE, Scenario Model Integrale Logistiek en Evaluatie
 • Verpakkingen in logistieke ketens en het effect daarvan op de transportefficiency
 • Waarde van de scheepvaartnetwerken op het Nederlands deel van de Noordzee en in de Delta
 • ATTACK 2.0, ‘Analysis of Truck Traffic, Air-pollution, Cargo and Kilometrage’
 • BARGE-model 1.0, Verkeers- en vervoersmodel voor de binnenvaart
 • Bereikbaarheid Kanaalzone Gent-Terneuzen in het licht van de logistieke potentie
 • Economische consequenties van de liberalisering van de droge ladingvaart
 • Economische rol van de handels- en distributiefunctie voor de Nederlandse economie (‘ROLGOED’)
 • Goederenvervoerdatabase BRIDGE
 • Goederenvervoermonitor Noord-Nederland
 • Marktpotentieel van een hoge snelheids tunnel transport systeem
 • Mogelijkheden van goederenvervoer op de ‘Zuiderzeelijn’
 • Monitor van de interne logistiek in de haven van Rotterdam (weg, rail en binnenvaart)
 • Onderzoeksleider internationale (en MIRT) verkenning toegankelijkheid Kanaalzone Gent-Terneuzen
 • Potentieel shortsea over zeer korte afstanden
 • Studie naar prijselasticiteiten in goederenvervoer
 • Vaststellen netwerkdimensies kwaliteitsnetwerk voor goederenvervoer (weg, rail en binnenvaart)
 • Vergelijking van transportsectoren volgens verschillende indicatoren
 • Vrachtautomatrix 2020