Provincies

Opdrachten vervuld voor deze provincies:

 • Drenthe
 • Fryslân
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zeeland
 • Zuid-Holland
 • Antwerpen
 • Oost-Vlaanderen
 • West-Vlaanderen
 • Guangdong (China)

Opdrachten

 • Economische effectrapportage ontwerp provinciaal verkeers- en vervoerplan (PVVP)
 • Goederenvervoerdatabase BRIDGE
 • Goederenvervoermonitor Noord-Nederland
 • Logistieke kansenkaarten in het ‘Middengebied’ (Zuid-Nederland, Vlaanderen, Nordrhein-Westfalen)
 • Maatregelen ter verkorting van de verblijfstijd van het vrachtverkeer in stedelijk gebied
 • Medegebruik van de overslagvoorzieningen op bedrijventerrein Boekelermeer (Noord-Holland)
 • Onderzoekscoördinator en bijstaan onderhandelingsdelegaties voor MIRT-project Kanaal Gent-Terneuzen
 • Regionaal beleidsraamwerk goederenvervoer
 • Voorspellingen van toekomstige containeroverslag, distributieactiviteiten en bulk-cargo in de ‘Pearl River Delta’ (China) en bijbehorende ruimtebehoefte