Ministeries

Opdrachten vervuld voor:

 • Economische Zaken
 • Infrastructuur en Milieu
 • Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaanderen)
 • Verkeer en Waterstaat
 • VROM

Voorbeelden

 • Onderzoeksleider internationale (en MIRT) verkenning toegankelijkheid Kanaalzone Gent-Terneuzen
 • Bijstaan onderhandelingsdelegaties voor MIRT-project Kanaal Gent-Terneuzen
 • Evaluatie en monitor van het zeescheepvaartbeleid
 • Opstellen plan van aanpak voor een transport-efficiënte economie, gericht op de rol van de overheid als zowel wetgever als inkoper van transportdiensten
 • Vervoeren en Verankeren, studie naar Value Added Services en doorvoerstromen
 • Monitor Goederenvervoerbeleid: Verklarende analyse van de indicatoren en systematische beschrijving van de productieprocessen voor de goederenvervoermonitor
 • Spin-off van Europese Logistieke Centra in Nederland
 • Stromenland: Water- en verkeersstromen als uitgangspunten voor ruimtelijke ordening
 • Kosten-baten analyse van een ‘safety culture’ bij transportbedrijven
 • Economische betekenis vervoer gevaarlijke stoffen
 • Bijstaan onderhandelingsdelegaties voor MIRT-project Kanaal Gent-Terneuzen
 • Feiten en cijfers omtrent de maatschappelijke betekenis van goederenvervoer
 • Functies van goederenvervoer: raamwerk en kwantificering
 • Internationale concurrentiepositie van de haven van Rotterdam
 • Mainports in ketens (bloemen, kleding en soja)
 • Opzet van een raamwerk ter bepaling van de economische betekenis van mainports
 • Transportbesparing in de textiel- en kledingbranche
 • Vergelijking van transportsectoren volgens verschillende indicatoren