Havenbedrijven

Opdrachten vervuld voor deze havenbedrijven:

 • Amsterdam
 • Gent
 • Rotterdam
 • Portugees Maritiem Instituut
 • Zeeland Seaports

Voorbeelden

 • Analyse van het belang van een betrouwbare reistijd in het Rotterdamse havengebied
 • Evaluatie van ‘Trade & Distribution Centres’
 • EWALD, ‘Early Warning Analysis Logistics Developments’ (ronde-tafelbijeenkomsten met Rotterdamse bedrijfsleven)
 • Kosten- en kwaliteitmodel short sea shipping
 • Onderzoeksleider internationale (en MIRT) verkenning toegankelijkheid Kanaalzone Gent-Terneuzen
 • Bereikbaarheid Kanaalzone Gent-Terneuzen in het licht van de logistieke potentie
 • Internationale concurrentiepositie van de haven van Rotterdam
 • Inventarisatie vervoerprognoses maritiem en continentaal vervoer van geünitiseerde laadeenheden
 • Kosten en baten centrale distributie chemicals
 • Logistiek en havenkeuze in de sector van droge mineralen
 • Mainports in ketens (bloemen, kleding en soja)
 • Wederzijds economisch belang tussen de haven van Rotterdam en het Europese achterland