Europese Commissie

Opdrachten vervuld voor deze onderdelen van de Europese Commissie:

 • DG Energie en Vervoer
 • DG Regio
 • DG Transport
 • EuropeAid
 • Eurostat
 • JRC Research Unit
 • PHARE Unit

Voorbeelden

 • Analyse en beleidsadvisering logistieke centra in Bulgarije
 • Ex-ante evaluatie van het Marco Polo II programma ter vermindering van de groei van het internationale wegvervoer in Europa
 • Herziening van het maritieme, haven- en intermodale beleid in Libanon
 • Logistieke kansenkaarten in het ‘Middengebied’ (Zuid-Nederland, Vlaanderen, Nordrhein-Westfalen)
 • Mogelijkheden om een logistiek centrum en een regionaal adviesorgaan voor logistiek in Noordwest Rusland op te zetten
 • Multi country statistical co-operation: Pilot projecten voor business statistieken in Oost-Europa
 • SULOGTRA, studie naar supply chain management, logistieke trends en goederenvervoer
 • ATENCO, ‘Analysis of TEN ports’ Cost Structures’
 • Evaluatie van het nationale transportbeleid in de lidstaten in vergelijking tot het Witboek ‘Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen‘
 • Institutionaliseren van het overleg tussen het ministerie voor transport en het bedrijfsleven in Libanon als onderdeel van de herstructurering van het Libanese Directoraat-Generaal voor Maritiem en Land Transport
 • Invloed van hogere transportkosten op de Europese concurrentiepositie
 • Kosten en baten elektronische kilometer heffing voor zwaar vrachtverkeer in de Europese Unie
 • Kosten en baten van uitbreiding van de EU voor de transportsector
 • PROTRANS, studie naar logistieke dienstverleners en logistieke regio’s in Europa
 • REDEFINE, ‘Relationship between Demand for Freight-transport and Industrial Effects’
 • TRILOG, Supply chain management in de Europese Unie