Belangenorganisaties

Opdrachten vervuld voor deze belangenorganisaties:

 • Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV)
 • Cevora (België)
 • Connekt
 • Deltalinqs
 • EVO
 • Greenpeace International
 • International Road Union (IRU)
 • Nederland Distributieland
 • Nederlands Instituut voor Duurzame Ontwikkeling
 • Noordzeeberaad (samenwerkingsverband van belangenorganisaties)
 • Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL)
 • Stichting Kennis en Informatiecentrum voor Goederenstromen en Productverdedeling in Nederland (KINGPIN)
 • Stichting Werkgroep Bijlmermeer Vliegverkeer (SWBV)
 • Transport en Logistiek Nederland (TLN)

Voorbeelden

 • Beroepsprofielen logistieke functies in groothandelsbedrijven
 • Economische en infrastructurele noden van een hedendaags logistiek centrum
 • Feiten en cijfers duurzame logistiek
 • Kwaliteitsnetwerk voor het goederenvervoer (weg, spoor, binnenvaart)
 • Opzet van een financieel systeem voor het milieuvriendelijk slopen van zeeschepen
 • Opzet van een raamwerk ter bepaling van de economische betekenis van mainports
 • Package Deal Mobiliteitsbeleid
 • Programmamanagement Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam
 • Second Opinions MKBA’s Luchtvaartontwikkeling
 • Spin-off van Europese Logistieke Centra in Nederland
 • Feiten en cijfers omtrent de maatschappelijke betekenis van goederenvervoer
 • Kosten en baten centrale distributie chemicals
 • Logistiek en havenkeuze in de sector van droge mineralen
 • Mainports in ketens (bloemen, kleding en soja)
 • Opzet van een raamwerk ter bepaling van de economische betekenis van mainports
 • Organisatie Workshop ‘Challenges for Chains’
 • Overzicht van de Duitse Transport Markt
 • Road Transport Industry Strategy towards a Modern European Transport policy (essay)
 • Textielketenanalyse