Project- en Procesmanagement

In het merendeel van mijn beleidsopdrachten fungeer ik zelf als projectmanager, variërend van ‘een-tot-een’ beleidsadviezen tot complexe beleidsprojecten met een groot aantal stakeholders. Daarnaast heb ik bij diverse overheden als projectleider van een ambtelijke werkgroep gefunctioneerd. Tevens ben ik voor enkele publiek-publieke en publiek-private samenwerkingsverbanden als procesmanager werkzaam geweest.

Voorbeelden

  • Formuleren van een ‘Package Deal Mobiliteitsbeleid’ voor een samenwerkingsverband van belangenorganisaties
  • Onderzoeksleider internationale (en MIRT) verkenning toegankelijkheid Kanaalzone Gent-Terneuzen
  • Ontwikkelen en uitvoeren van de Monitor Goederenvervoerbeleid en de Monitor Zeevaartbeleid
  • Opstellen economisch-ruimtelijke visie Hillegersberg-Schiebroek: in workshops tezamen met lokale bedrijfsleven
  • Procesmanagement voor grensoverschrijdend mobiliteitsmodel: aansturen provinciale modelexperts
  • Procesmanagement voor een uitwisselingssysteem van leefbaarheids-, veiligheids- en bereikbaarheidsmaatregelen (door overheid en bedrijfsleven) in de regio Leiden
  • Programmamanagement t.b.v. Stichting Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam
  • Projectcoördinator van het Europees project ‘Relationship between Demand for Freight-transport and Industrial Effects’ (REDEFINE): consortium van 10 Europese onderzoeksinstellingen
  • Projectmanager van ‘Multi country statistical co-operation’: Pilot projecten voor business statistieken in Oost-Europa en samenwerkingsrelaties met EUROSTAT
  • Projectmanager t.b.v. modelontwikkeling ATTACK 2.0, ‘Analysis of Truck Traffic, Air-pollution, Cargo and Kilometrage’