Kwaliteitsmanagement en Second Opinions

Als zelfstandig professional (zzp-er) ben ik onafhankelijk ten opzichte van bouwbedrijven, advies- en ingenieursbureaus. Door mijn jarenlange en brede werkervaring ben ik goed op de hoogte van de kennisinfrastructuur voor mobiliteits- en ruimtelijke vraagstukken.

Ik heb als opdrachtnemer en (gedelegeerd) opdrachtgever ervaring met het inkopen van kennis, waarvoor bij de (Nederlandse) rijksoverheid doorgaans ARVODI contracten worden gehanteerd. Daarnaast heb ik ervaring met diverse aspecten bij contracten (DBFM, D&C) voor de aanleg van infrastructuur. Ik fungeer daarbij veelal als inhoudelijke sparring partner voor het bedrijfsleven en/of als inhoudelijke coördinator namens de overheid.

Voorbeelden

 • Onderzoekscoördinator en contractmanager MIRT-project Kanaal Gent-Terneuzen, waaronder:
 • maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA)
 • ramingen transporteffecten (alle vervoerwijzen)
 • indirecte welvaartseffecten
 • sluisvarianten en kostenramingen
 • milieu- en veiligheidseffecten
 • analyse meerwaardeopties en ‘public private comperator’
 • Second opinion MKBA Beleidsalternatieven Luchtvaart
 • Second opinion MKBA Rotterdam The Hague Airport
 • Second opinion MKBA (2008/2014) Schiphol en Lelystad Airport
 • Institutionaliseren van het overleg tussen het ministerie voor transport en het bedrijfsleven in Libanon als onderdeel van de herstructurering van het Libanese Directoraat-Generaal voor Maritiem en Land Transport
 • ‘Multi country statistical co-operation’: pilot projecten voor business statistieken in Oost-Europa
 • Opstellen plan van aanpak voor een transport-efficiënte economie, gericht op de rol van de overheid als zowel wetgever als inkoper van transportdiensten
 • Procesmanagement incentive systeem voor leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in regio Leiden
 • Procesmanagement modelontwikkeling
 • grensoverschrijdend mobiliteitsmodel: aansturen provinciale modelexperts
 • ATTACK 2.0, ‘Analysis of Truck Traffic, Air-pollution, Cargo and Kilometrage’
 • SMILE, Scenario Model Integrale Logistiek en Evaluatie
 • Programmamanagement Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam
 • Projectcoördinator Europees project REDEFINE, ‘Relationship between Demand for Freight-transport and Industrial Effects’