Haalbaarheidsonderzoek

In haalbaarheidsonderzoeken worden de exploitatiemogelijkheden en de financiële danwel maatschappelijke rentabiliteit van een (eventuele) investering onderzocht. Een haalbaarheidsonderzoek geeft antwoord op de vraag welke investering voor een organisatie het meest aantrekkelijk is, geeft een nauwkeurig beeld van de (maatschappelijke) rentabiliteit van een initiatief en is voor financiers het middel om een onafhankelijk beeld van plannen, risico’s en rentabiliteit te krijgen.

Haalbaarheidsonderzoeken worden in alle sectoren, branches en beleidsvelden uitgevoerd. Ik heb met name ervaring met infrastructuurontwikkeling, havens en haalbaarheidsonderzoeken naar nieuwe vervoers- en logistieke diensten.

Voorbeelden

 • Economische en infrastructurele noden van een hedendaags logistiek centrum
 • Internationale (en MIRT) verkenning toegankelijkheid Kanaalzone Gent-Terneuzen
 • Kosten-baten analyse van een ‘safety culture’ bij transportbedrijven
 • Marktpotentieel van een hoge snelheids tunnel transport systeem
 • Medegebruik van de overslagvoorzieningen Boekelermeer (Noord-Holland)
 • Mogelijkheden om een logistiek centrum en een regionaal adviesorgaan voor logistiek in Noordwest Rusland op te zetten
 • Potentieel shortsea over zeer korte afstanden
 • Centrale distributie bij een chemiebedrijf: kosten en baten
 • Concurrentie- en milieueffecten van stringentere regelgeving voor stadsdistributie in Amsterdam
 • Economische consequenties van de liberalisering van de droge ladingvaart
 • Elektronische kilometer heffing voor zwaar vrachtverkeer in de Europese Unie
 • Kosten en baten van uitbreiding van de EU voor de transportsector
 • Maatregelen ter verkorting van de verblijfstijd van het vrachtverkeer in stedelijk gebied
 • Mogelijkheden tot ontkoppeling van economische groei en de groei van het goederenverkeer
 • Opzet van een financieel systeem voor het milieuvriendelijk slopen van zeeschepen
 • Opzet van een pilot kilometerbesparing door bundeling van lading in Den Haag
 • Transportbesparing in de textiel- en kledingbranche
 • Voorspellingen van toekomstige containeroverslag, distributieactiviteiten en bulk-cargo in de ‘Pearl River Delta’ (China) en bijbehorende ruimtebehoefte