Economische analyse

Tijdens mijn studie algemene economie aan de Universiteit maastricht (destijds Rijksuniverstiet Limburg) en mijn werkzaamheden als student-assistent ging mijn interesse vooral uit naar ruimtelijk-economische vraagstukken. Mijn werkervaring na mijn afstuderen in 1991 omvat een groot aantal economische analyses m.b.t. uiteenlopende transportvraagstukken:

 • infrastructuur en havens
 • goederenvervoer en logistiek
 • benutting en beprijzing

Mijn dienstverlening bestaat uit het uitvoeren, leiden en begeleiden van kosten-baten analyses, multi-criteria analyses, businesscases, risicoanalyses, PPC/PSC-studies en studies naar beleids- en economische effecten. Bovendien heb ik ruime ervaring met marktverkenningen en het bouwen van toekomstscenario’s (veelal in workshops met beleidsmakers en/of stakeholders).

Voorbeelden

 • ATENCO, ‘Analysis of TEN ports’ Cost Structures’
 • Economische consequenties van de liberalisering van de droge ladingvaart
 • Effect van connectiviteit op economische groei
 • MIRT verkenning en MKBA toegankelijkheid Kanaalzone Gent-Terneuzen
 • Invloed van hogere transportkosten op de Europese concurrentiepositie
 • Kosten-baten analyse elektronische kilometer heffing voor zwaar vrachtverkeer in de Europese Unie
 • Kosten en baten van uitbreiding van de EU voor de transportsector
 • Kosten-baten analyse van een ‘safety culture’ bij transportbedrijven
 • Mogelijkheden tot ontkoppeling van economische groei en goederenvervoer
 • Opzet van een financieel systeem voor het milieuvriendelijk slopen van zeeschepen
 • Prijselasticiteiten in goederenvervoer
 • REDEFINE, ‘Relationship between Demand for Freight-transport and Industrial Effects’
 • Spin-off van Europese Logistieke Centra in Nederland
 • Analyse en beleidsadvisering logistieke centra in Bulgarije
 • Concurrentie- en milieueffecten van stringentere regelgeving voor stadsdistributie in Amsterdam
 • Economische analyse van het belang van een betrouwbare reistijd in het Rotterdamse havengebied
 • Economische betekenis vervoer gevaarlijke stoffen
 • Economische effectrapportage ontwerp-PVVP
 • Economische en infrastructurele noden van een hedendaags logistiek centrum
 • Economische rol van de handels- en distributiefunctie voor de Nederlandse economie (‘ROLGOED’)
 • Evaluatie van ‘Trade & Distribution Centres’
 • EWALD, ‘Early Warning Analysis Logistics Developments’
 • Feiten en cijfers omtrent de maatschappelijk-economische betekenis van goederenvervoer
 • Functionele analyse van goederenvervoer
 • Goederenstroomanalyses en rol van mainports in logistieke ketens (bloemen, kleding en soja)
 • Internationale concurrentiepositie van de haven van Rotterdam
 • Kosten en baten centrale distributie bij een chemiebedrijf
 • Kosten-baten analyse van een ‘safety culture’ bij transportbedrijven
 • Logistieke kansen in het ‘Middengebied’
 • Logistiek en havenkeuze in de sector van droge mineralen
 • Marktpotentieel van een hoge snelheids tunnel transport systeem
 • Mogelijkheden tot ontkoppeling van economische groei en goederenvervoer
 • Opstellen en monitoring economisch-ruimtelijke visie Hillegersberg-Schiebroek
 • Opstellen plan van aanpak voor een transport-efficiënte economie, gericht op de rol van de overheid als zowel wetgever als inkoper van transportdiensten
 • Opzet van een raamwerk ter bepaling van de economische betekenis van mainports
 • Pilot projecten voor business statistieken in Oost-Europa
 • PROTRANS, studie naar logistieke dienstverleners en logistieke regio’s in Europa
 • Raamwerk economische betekenis mainports
 • SMILE, Scenario Model Integrale Logistiek en Economie
 • SULOGTRA, studie naar supply chain management, logistieke trends en goederenvervoer
 • Textielketenanalyse
 • TRILOG, Supply chain management in de Europese Unie
 • Vervoeren en Verankeren, studie naar Value Added Services en doorvoerstromen
 • Voorspellingen van toekomstige containeroverslag, distributieactiviteiten en bulk-cargo in de ‘Pearl River Delta’ (China) en bijbehorende ruimtebehoefte
 • Waarde van de Scheepvaartnetwerken op het Nederlands deel van de Noordzee en in de Delta
 • Wederzijds economisch belang tussen de haven van Rotterdam en het Europese achterland