Diensten

Mijn dienstverlening bestaat uit beleidsanalyses voor uiteenlopende logistieke en bereikbaarheidsvraagstukken. Door studie en werkervaring beschik ik een over brede kennis op het gebied van transport en mobiliteit, en infrastructuur- en gebiedsontwikkeling. Naast economische analyses heb ik ook geadviseerd over de verkeerskundige, milieu- en veiligheidsaspecten van het goederenvervoer.

Behalve beleidsanalyses lever ik ook interim-oplossingen voor beleidsvraagstukken. Als zelfstandig professional (zzp-er) ben ik onafhankelijk ten opzichte van bouwbedrijven, advies- en ingenieursbureaus. Ik heb als opdrachtnemer en (gedelegeerd) opdrachtgever ervaring met het inkopen van kennis en met de diverse aspecten van contracten voor de aanleg van infrastructuur. Ik fungeer daarbij veelal als inhoudelijke sparring partner voor het bedrijfsleven en/of als inhoudelijke coördinator namens de overheid.

Veel van mijn projecten en interim-functies omvatten kwantitatieve analyses (effecten, monitoring, e.d.) ter ondersteuning van beleidsmakers. Ik voel me thuis in opdrachten met een complexe beleidsomgeving.

Dienstverlening

  • Project- en procesmanagement
  • Verkenningen en Planuitwerking
  • Omgevingsmanagement
  • Kwaliteitsmanagement en Second opinions
  • Beleidsanalyse
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Economische analyse
  • Statistische analyse en modellering